Kamis, 18 Oktober 2012

HUMOR SUNDA - KIAMAT


KIAMAT


Dina mangsa bulan puasa, saperti biasana barudak SD teh sok aya kagiatan khusus mangrupa pasantren kilat, nyaeta mangrupa mata ajaran tambahan anu dikhususkeun ku nambah pengetahuan masalah kaagamaan. Hiji mangsa guru keur nerangkeun masalah kiamat.
" Yeuh regepkeun barudak, ari kiamat teh aya dua ; kahiji kiamat leutik nyaeta mangsa dimana jelema bakal ninggalkeun dunya, ninggalkeun kahirupan nu disebut maot, kadua kiamat gede nyaeta hiji mangsa nu bakal datang , dimana sagala rupa kahirupan di dunya ieu bakal ancur, gunung bararitu, sagara bahe, dasar bumi ge mudal bareulah, pokokna mah sagala rupa makhluk moal aya nu bisa salamet, tah ku kituna urang ti ayeuna kudu tatan-tatan keur nyanghareupan eta mangsa, kusabab eta mangsa teh teu bisa diramalkeun iraha kajadianana, omat urang sarerea ulah kajongjonan teuing, tisaprak ayeuna ibadah kudu ditingkatkeun, ka sasama ulah silih sikut, kudu welas asih silih pikanyaah, lobaan amal sholeh".
Sakabeuh murid jempling ngabandungan Guru nu keur nerangkeun.

Teu kungsi lila beres guru nerangkeun bari jeung lulungu cung leungeun si Apud ngacung
Guru : Aya naon, Pud.....?
Apud : Bade tumaros guru
Guru : Naon, naha aya nu kurang jelas pud...? "
Apud : Saupamina eta mangsa kiamat dongkap, kinten-kinten sakola diliburkeun heunteu ?"
Guru ; (Olohok) bari pok, Naha ari maneh.... pan uing na ge MODAAAAAAAR, jadi teu bisa mere pengumuman heula"

Tidak ada komentar:

Posting Komentar